ELEKTRONİK STETOSKOP
TANITIM SAYFASI
Elektronik stetoskoplar 600-1700 lira arasında satılmaktadır. Burada yapımı anlatılan elektronik stetoskobun toplam maliyeti 50 liradan azdır.


                                                                                                                                                                                                                            
Resimdeki elektronik stetoskop sesleri yükselterek güçlendirir ve kulaklığa verir. Böylece çok hassas ve güçlü bir dinleme yapmak mümkün olabilir.
elektronik stetoskop
                                                                                                                                                                                                                                            
Muayene sırasında hangi seslerin güçlendirilmesi gerekir ?

Düşük desibelde kulağa gelen
- patolojik kalp sesleri,
- solunum yolundan gelen tril veya zayıf sürtünme sesleri,
- nabız,
- tansiyon ölçme sırasında radyal arterden gelen Korotkoff benzeri sesleri,
- zayıf üfürümleri  veya presistol sesleri,
- artikülasyondaki oklüzyon seslerini
- temporomandibüler eklem tıkırtıları
- veya bağırsak sesleri.

 
Stetoskop kalp sesi
Hurdaya atılabilecek bir stetoskobun membranı çıkarılır
piezokristal stetoskop
Piezokristalli bir mikrofon membran önden ve arkadan görünüş
Stetoskop piezo kristalli
Kristalin uçlarına lehimlenen yumuşak kablolar hortumdan geçirilir
Stetoskop elektronik pezokristal
Stetoskobun çember somunu kapatılır ve döndürülerek sıkılır.
stetoskop bitmiş
Bitmiş piezokristal  her hangi bir plastik kutuya irtibatlandırılır
elektronik stetoskop devre şeması

       Besleme 9 -16 volt ile yapılabilir, çıkış gücü 1.2 Wattır.  Sükunet akımı 4-12  mA dir, adaptör yerine pil de kullanılabilir.  Soğutucu gerekmez.
       Çıkış akımı 1.5 ampere kadar yükselebilir, kulaklığı korumak için 1 K trimpot konulmuştur.
       Kalp seslerini anlatan ses dalgalarının (kalp değil) frekansı 40-200 Hz dir. Tiz sesleri azaltmak amacı ile TBA820 girişinde alt geçiren filitre kullanılmıştır. Preamplinin giriş duyarlılığı 0.1 mV tan küçüktür.


        piezokristalli stetoskop      elektronik stetoskop
  Montaj sırasında ve sonrasında görüntüülerDiğer marifetlerim             Murat Aydın Diyorki             Ziyaretçi defterim               ePosta              Ana sayfa

(Bu bir reklam sayfası değildir. her hangi bir şey satmıyorum.)